മനുഷ്യന്‍!!

     അത്രയും കാലം താൻ ചേർത്ത് പിടിച്ച് മകളെന്ന് വിളിച്ചവളുടെ പിറവിക്ക് കാരണം താനല്ലെന്നറിയുമ്പോഴും ഞാനവളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മകളെന്ന് തന്നെ വിളിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഗുരു സാഗരത്തിലെ കുഞ്ഞുണ്ണിയെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞാണ് എപ്പോഴും വായിക്കാറ്..

     മരുഭൂമിയിലെ തന്‍റെ ഏകാന്തതയിൽ ഒരാടിനെ തന്‍റെ മകനെകണക്ക് സ്നേഹിച്ച് നബീലെന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ച് അവന്റെ മുട്ടത്വം മുറിച്ചു കളയുമ്പോള്‍ വാവിട്ട് കരയുന്ന നജീബിനെ വായിക്കുമ്പോ നെഞ്ചിലൊരു ഭാരം അനുഭവപ്പെടും.

     കൊറിയർ കമ്പനിയുടെ വിമാനം തകർന്ന് മറ്റാരും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദ്വീപിൽ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ചക്ക് നൊളന്റ് കൊറിയർ ബോക്സുകളിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പന്തിന് കണ്ണും മൂക്കും വരച്ച് അതിന് വിൽസൻ എന്ന് പേരിടുന്നുണ്ട്.കാസ്റ്റ് എവേ എന്ന സിനിമയുടെ അവസാനം ആ പന്ത് നഷ്ടമാവുമ്പോ ഭ്രാന്തനെ പോലെ അലറി വിളിക്കുന്ന ചക്ക് നൊളന്റ് എന്നും ഒരു നോവോർമയാണ്.

     സിനിമകൾക്കും നോവലുകൾക്കും അപ്പുറം കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യനെയും ഇതരജീവികളെയും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോ അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കാനായതാണ് ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹം എന്ന് തോന്നി പോവും.അല്ലേലും നിലക്കാത്ത കാരണങ്ങളില്ലാത്ത സ്നേഹാനുഭവത്തിന്റെ പേരാണല്ലോ മനുഷ്യൻ...

     എന്‍റെ ദൈവമേ,എന്‍റെ ദൈവമേ..ഭൂമിയാൽ നീയവനെ പടച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂമിയോളം വലുപ്പമുള്ള അവന്‍റെ ഹൃദയത്തെ പോലും കാണാതെ വെറും മണ്ണിൽ നിന്നെന്ന് വായിച്ചത് എന്‍റെ പിഴ.. നീ പൊറുക്കേണമേ..

Share:

No comments:

Post a Comment

Facebook Profile

Popular Posts

Followers

Recent Posts