ഒരു തിരിച്ചറിവിനായി

                            ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ ഒന്ന് നല്ല വണ്ണം ശ്വാസം വലിക്കാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ നിങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കാതെ വരാറുണ്ടോ?തിരക്കിനിടയില്‍ വരുന്ന വേണ്ടപ്പെട്ടവന്റെ കോളുപോലും നിങ്ങള്‍ക്ക് അരോചകമാകാറുണ്ടോ?                     എങ്കിലിതാ വേറെക്കുറേ ജീവിതങ്ങള്‍,ദിവസത്തില്‍ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും തന്നോടാരെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നെകില്‍ എന്ന് കരുതുന്നവര്‍.സീറൊ ബാലന്‍സും മൈനസ് ബാലന്‍സുമായ മൊബൈല്‍ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കി ഒരു ടെലിമാര്‍കറ്റിംഗ്കോളെങ്കിലുംവന്നെങ്കില്‍എന്ന്പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവര്‍,തിരക്കിനിടയില്‍ പലരും മറന്ന് പോയവര്‍,ഏറ്റവും ഒറ്റപെടുന്ന കുറേയേറെ ജീവിതങ്ങള്‍,എങ്കിലും നിറമുള്ള സ്വപ്നങ്ങള്‍ മാത്രം കാണുന്ന കുറേ മനുഷ്യര്‍,പല കാരണങ്ങളാല്‍ നാല്‌ ചുവരുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തളക്കപെട്ടവര്‍.അവരൊത്ത് ചേരുന്നു ഈ ഞായറാഴ്ച്ച(11-12-2011) കുന്നും പുറം പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനികിന്റെ മുറ്റത്ത്.                സ്വയം തിരിച്ചറിയാനായി പച്ചമനുഷ്യനാവാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് വരാം(ടൈം 9:00 am-5:00 pm)
Share:

Facebook Profile

Popular Posts

Followers

Recent Posts