ഒരു പിന്‍മടക്കം

കുറച്ച്‌ കാലത്തേക്കെങ്കിലും ബ്ലോഗിന്‍റെ ലോകത്ത്‌ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഞാന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഒരു ഇടവേള. തിരിച്ച്‌ വരുമോ എന്നോ എപ്പോള്‍ വരും എന്നോ പറയാനാകാത്ത ഒരു പിന്‍മടക്കം. സുഹൃത്തുക്കളുടെ പോസ്റ്റുകളോ മെയിലുകളോ വായിക്കുവാനോ മറുപടി നല്‍കുവാനോ ഇനി നിരന്തരം സാധിച്ചു എന്നു വരില്ല.
എങ്കിലും,
9746261638
9744017182 എന്നീ നമ്പറുകളില്‍ ഞാനുണ്ടാകും.
ബന്ധപ്പെടുക.
പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക.
Share:

Facebook Profile

Popular Posts

Followers

Recent Posts